Pokyny

1. Jihomoravská liga
Závodu systému Ranking s koeficientem 1.00, kód 100327004

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS
Pořádající subjekt: KOB Start Blansko
Datum: 27.3.2010
Centrum: Blansko – rekreační oblast Palava
Prezentace: 9:00 - 10:00 v centru závodu
Typ závodu: Klasická trať, předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JMO, bod 10.5 a 12.5
Mapa: Žižlavička - 1 : 10 000, e5m, stav podzim 2009
mapy budou vodovzdorně upraveny
důležité změny na postupech zakresleny
Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat
zelené kolečko - výrazný strom
hnědý křížek - plošinka, milíř
Parkování: na volných prostorách poblíž centra, dbejte na bezpečnost provozu na okolní komunikaci
Start: 000 - 10:30
Vzdálenosti: Centrum - Start 700m - modrobílé fáborky
Centrum - Cíl 0m
Start je na kopci, nechte si dostatek času na cestu.
Ražení: elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky musíte razit do mapy a mapu odevzdat ke kontrole pořadateli v cíli.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha za čip 750Kč.
Popisy kontrol: piktogramy pro jednotlivé kategorie v centru
Výdej map: mapy se nevybírají
Vyhlášení vítězů: pouze žákovské kategorie po doběhnutí posledního závodníka cca v 13:00 hod
Uzavření cíle: 14:30
Protesty: (písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Vladislava Muselíková ABM
Radim Kheil PBM
Jiří Urválek TBM
WC: pouze na shromaždišti !!!
Občerstvení: pořadatel nezajišťuje, ale v místě shromaždiště bude otevřená restaurace
První pomoc: v centru
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Celkové výsledky na http://100327.sbk-ob.com/.
Funkcionáři závodu: Jan Urban - Ředitel závodu
Soňa Beržinská - Hlavní rozhodčí
Zdeněk Kolařík, Soňa Beržinská - Stavitelé tratí


© xob 2009